Jeoloji Mühendisliği Hizmetleri

Mavi YTK

Jeoloji Mühendisliği Hizmetleri

Firmamız Jeoloji Mühendisliği hizmetlerini işbirliği çerçevesinde yürüteceği deneyimli bir ekibe sahiptir.

İletişim
Author

 • Maden Arama, İşletme ve Temdit Projeleri Hazırlanması

 • Arama Faaliyet Raporları Hazırlanması

 • Jeolojik Prospeksiyon Çalışmaları

 • Jeolojik Prospeksiyon Neticesindeki  Jeolojik Haritalama İşlemleri

 • Sondaj Projesi Hazırlanması

 • Sondaj Logarlarının Hazırlanması

 • Arazide Yapılacak Çalışma İle Mülkiyet ve Yol Durumunun Araştırılması

 • Pasa, Yol, Şantiye, Enerji Nakil Hattı İzinleri İçin Orman Projelerinin Hazırlanması

 • Maden Sahalarının Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması

 • Özel Ağaçlandırma Projelerinin Hazırlanması

 • Orman Teknik Raporlarının Hazırlanması

 • Çalışma ve Tesis Alanlarının Yerlerinin Belirlenmesi

 • Maden Sahaları, Arama İşletme Altyapı, Tesis İzin Dosyası Tanzimi

 • Maden ve Petrol  Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)

 • Maden ve Petrol  Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)

 • İşletme Tesisi Altyapı Tesis İzni Dosyası

 • (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • (ENH) Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı

 • Rüzgar Ölçüm Direği İzin Dosya Tanzimi

 • Türk Telekom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı

 • Truzim Tesisi Orman İzin Dosyası